Vés al contingut

Subscriu-te:

 

LA FUNDACIÓ ÒPERA A CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS SIGNEN UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ

  • L’acord permetrà desenvolupar projectes conjunts d’òpera, música clàssica i dansa
  • La col·laboració amb la ciutat de Sant Cugat té uns antecedents històrics, que parteixen de la fidelitat amb el circuit Òpera a Catalunya o la col·laboració amb entitats locals en diferents projectes

 

Sabadell, 31 de març de 2023

La Fundació Òpera a Catalunya i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès han signat avui un acord de col·laboració que permetrà posar en marxa projectes conjunts en l’àmbit de l’òpera, la música clàssica i la dansa.

La Fundació i el consistori han acordat els següents compromisos:

  1. Impulsar una xarxa de ciutats que reforci la creació cultural i consolidi espectadors en l’àmbit de l’òpera, la clàssica i la dansa.
  2. Desenvolupar un centre de dansa que impulsi un circuit territorial, seguint el model del Circuit d’Òpera.
  3. Donar un impuls addicional a la xarxa d’òpera des de Sant Cugat.
  4. Impulsar i coordinar la temporada simfònica a Sant Cugat.
  5. Desplegar projectes participatius que involucrin agents de Sant Cugat com ara cors, orquestres, festivals, entitats i talents locals.
  6. Impulsar el creixement dels agents i projectes locals que treballen en l’àmbit de la música i la dansa.
  7. Treballar plegats per l’impuls nacional i internacional de Sant Cugat com a centre de creació a partir de la clàssica, la lírica i la dansa.

El conveni signat és un acord marc que no suposa cap compromís econòmic per part dels signants. Tant l’Ajuntament com la Fundació Òpera a Catalunya incorporaran en els seus pressupostos anuals les despeses necessàries per desenvolupar-lo. Els acords més específics que se signin en el futur, circumscrits en el conveni marc, especificaran els corresponents compromisos, obligacions i drets de cadascuna de les parts.

La col·laboració amb la ciutat de Sant Cugat té uns antecedents històrics, que parteixen de la fidelitat amb el circuit Òpera a Catalunya per part del municipi des del seu inici o la col·laboració amb entitats locals en diferents projectes. Un dels principis de la Fundació Òpera a Catalunya és la descentralització en la producció i exhibició de diferents formats, i en aquest marc Sant Cugat del Vallès i els seus espais i equipaments són una aliança clau.

La vigència inicial del conveni marc signat és de 4 anys.