Vés al contingut
BASES CONCURS XXVII MIRNA LACAMBRA

1. Podran participar en aquest Concurs tots els cantants de nacionalitat espanyola o estrangers residents a Espanya, que tinguin la carrera de cant acabada en un Conservatori Oficial o equivalent amb professor particular.

2. S’estableix com a màxima l’edat de 33 anys.

3. Queden exclosos de la participació en aquest Concurs els cantants que hagin debutat en escena com a professionals interpretant papers protagonistes.

No estan exclosos els cantants que hagin participat com a alumnes dels anteriors cursos de l’Escola d’Òpera de Sabadell, a menys que es trobin en la situació descrita en el paràgraf anterior.

REPERTORI DEL CONCURS

4. Els concursants hauran de presentar:

A) Prova selectiva: una ària de Charles Gounod triada per ells (no pertanyent a l’òpera Roméo et Juliette), més una altra ària o fragment de l’òpera del concurs que lliurement decideixi el jurat, interpretades de memòria i en l’idioma original.

B) Prova final: Repertori obligatori: ROMÉO ET JULIETTE.

Roméo, Tenor.

 • Acte II. Cavatine: L’amour! L’amour oui, son ardeur a troublé tout mon être! (pàg. 81 a 86).
 • Acte IV. Dúo: Va! Je t’ai pardonné… Nuit d’hyménée! (pàg. 179 a 197).

 

Juliette, Soprano.

 • Acte I Ariette: Je veux vivre dans le rêve (pàg. 49 a 56).
 • Acte IV Dúo: Va! Je t’ai pardonné… Nuit d’hyménée! (pàg. 179 a 197).
 • Quartet (pàg. 204-205).
 • Ària: Dieu! Quel frisson court dans mes veines? (pàg. 213 a 223).

 

Capulet, Baix-baríton.

 • Acte I Ària: Allons! Jeunes gens! Allons! Belles dames!… (pàg. 26 a 30).
 • Acte IV: Que l’hymne nuptial… (pàg. 200 a 205).

 

Frère Laurent, Baix.

 • Acte III: Dieu, qui fis l’homme à ton image! (pàg. 125).
 • Acte IV Quartet (pàg. 204-205).
 • Ària: Buvez donc ce breuvage (pàg. 208 a 212).

 

Mercutio, Baríton.

 • Acte I Ballade la reine Mab: Mab, la reine des mensonges (pàg. 36 a 42).

 

Tybalt, Tenor.

 • Acte III Quadre 2n: Vous avez la parole prompte, monsieur! (pàg. 147 a 150).

 

Stéphano, Soprano.

 • Acte III Chanson: Depuis hier je cherche en vain mon maître (pàg. 133 a 139).
 • Qui diable à notre porte… (pàg. 140 a 144).

 

Gertrude, Mezzosoprano.

 • Acte II: De qui aprlez vous donc? (pàg. 96, 97, 98 i 100).
 • Acte IV Quartet (pàg. 204-205).

 

Gregorio, Baríton.

 • Acte II Quadre 1r: D’un page des Montaigus! (pàg. 96 a 98).
 • Acte III: Qui diable à notre porte… (pàg. 140 a 144).

 

Le Duc, Baix.

 • Acte III: Eh quoi? Toujours du sang!… (pàg. 169 a 171).
 • Tu quitteras la ville dès ce soir… (pàg. 177).

 

La partitura de cant i piano de Roméo et Juliette triada per treballar el Curs de l’Escola d’Òpera de Sabadell serà la de l’editorial EDITIONS CHOUDENS PARIS.

 

NOTA IMPORTANT:

En el cas que no es presentin aspirants a tots els personatges o el Jurat cregui que els que s’han presentat no són idonis, aquest podrà oferir-los als concursants que no hagin pogut accedir al personatge principal per al qual s’hagin presentat. Tindran els mateixos drets i obligacions per a seguir el curs de professionalització que els guanyadors dels personatges principals.

INSCRIPCIÓ

5. Els candidats hauran de remetre a la Secretaria del Concurs, situada en el domicili de l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell, Plaça Sant Roc, 22, 2-1, 08201 Sabadell, la següent documentació:

a) La sol·licitud d’inscripció totalment complimentada. AQUÍ EL DOCUMENT

b) Fotocòpia del DNI (espanyols) o document que acrediti la residència a Espanya (estrangers).

c) Una fotografia recent mida carnet.

d) Certificat dels estudis musicals realitzats i acabats, expedit per un Conservatori Oficial, escola privada o professor particular.

e) Currículum acadèmic-artístic.

Igualment, hauran d’abonar els drets d’inscripció de 60 euros mitjançant ingrés en el compte corrent de la Fundació Mirna Lacambra – Xavier Gondolbeu.


Número de compte del Banc Sabadell
IBAN/BIC: ES22-0081-0900-8700-0376-2581


                                  

Nota: el resguard de l’ingrés en compte s’adjuntarà a la documentació abans mencionada.

6. La inscripció pot fer-se també per e-mail a la següent adreça:

fundacio.mlxg@escolaopera.info

7. Els candidats que participin sense pianista acompanyant, hauran d’entregar el dia de l’assaig al pianista titular del concurs la partitura de cant i piano corresponent a la peça de repertori lliure que hagin d’interpretar a la prova selectiva (obligatori).

8. Des de la publicació d’aquesta convocatòria s’estableix un termini d’inscripció que quedarà tancat a les 24 hores del dia 2 de juliol de 2023 (considerant la data del mata-segells postal), durant el qual els participants hauran de remetre a la Secretaria del Concurs tota la documentació especificada a la base núm. 5, així com els drets d’inscripció abans mencionats. A partir d’aquesta data no s’admetrà, sota cap concepte, cap modificació de l’ària de lliure elecció que s’hagués indicat en el document d’inscripció.

9. L’ordre d’intervenció a les proves, com també la distribució dels torns d’assaig, serà establert per l’entitat organitzadora i es comunicarà via e-mail i WhatsApp als concursants el dia 3 de juliol de 2023.

10. Els assaigs i les proves pel concurs s’efectuaran al Teatre Principal de Sabadell (C/ Sant Pau, 6). Els assaigs seran als matins i les proves a la tarda a partir de les 16:00 h.

Els concursants que ho desitgin podran participar acompanyats per un pianista propi, al seu càrrec. En aquest cas hauran d’especificar-ho a la sol·licitud d’inscripció.

11. El Concurs constarà d’una prova selectiva que serà pública i tindrà lloc al Teatre Principal de Sabadell els dies 5 i 6 de juliol de 2023 i el 7 de juliol de 2023 es realitzarà la prova final.

12. Després de cadascuna de les proves i prèvia deliberació del Jurat, el Secretari d’aquest donarà a conèixer el veredicte i es comunicarà cada cop l’horari de la següent prova i assaig.

13. Prova final: els concursants que hi accedeixin hauran d’interpretar, a petició del Jurat i tants cops com aquest ho sol·liciti, diversos fragments individuals o de conjunt dels especificats en la relació de repertori obligatori.

14. En cas de quedar desert algun o alguns dels personatges i, en conseqüència, alguna de les places per al XXVII Curs de Professionalització de l’Escola d’Òpera de Sabadell, l’organització podrà arbitrar unes noves proves per a seleccionar el citat personatge o personatges en la forma que lliurement determini.

PREMIS

15. Els premis que s’estableixen per a aquest Concurs consisteixen en el dret de participar en el XXVII Curs de Professionalització de l’Escola d’Òpera de Sabadell, de manera totalment gratuïta.

Un cop hagi finalitzat el curs i les representacions, es tindrà en compte la possibilitat de participar en algun dels repartiments de les següents temporades d’Òpera a Catalunya a aquells alumnes que hagin destacat durant el curs per la seva evolució i treball.

16. El citat Curs, consistirà en la preparació exhaustiva de cadascun dels personatges a càrrec de prestigiosos professors.

OBLIGACIONS DELS SELECCIONATS

17. Els alumnes del Curs hauran d’assistir als assaigs de la mateixa òpera que portarà a terme el repartiment professional per a les representacions del Cicle Òpera a Catalunya.

18. Per un altre lloc, els alumnes seleccionats assumeixen les següents obligacions:

 • Assistir a totes i cadascuna de les classes i activitats que constitueixen el programa del Curs, excepte per causa justificada per escrit.
 • Participar a les activitats complementàries que es puguin organitzar.
 • Integrar-se en l’esperit de l’Escola d’Òpera de Sabadell, estudiant en profunditat l’autor, l’òpera i el personatge assignat.
 • Igualment, ser alumne d’aquest Curs implica l’obligació de participar, sense remuneració, a la representació pública de final de curs de l’òpera Roméo et Juliette de Ch. Gounod el 19 d’octubre de 2023. Aquesta funció està dedicada als estudiants d’institut, conservatoris i escoles de música i escoles d’adults de Sabadell i comarca, que hi assisteixin de manera gratuïta. Els alumnes de l’Escola tindran el número d’invitacions que precisin. També estan convidats crítics d’òpera i agents artístics.

 

NOTA IMPORTANT:

Organitzarem una segona representació de Roméo et Juliette el dissabte dia 21 d’octubre de 2023, amb els mateixos alumnes de l’Escola, els quals rebran una remuneració per la seva actuació.

VARIS

19. Les despeses ocasionades pel desplaçament necessari per a participar en el Concurs seran a càrrec de cada concursant.

20. La Secretaria del Concurs disposarà d’informació sobre places d’allotjament a Sabadell i rodalies.

21. La inscripció del candidat al Concurs pressuposa, per la seva part, l’acceptació de les bases, així com les decisions del Jurat, que seran inapel·lables.

22. L’organització es reserva el dret, en cas de controvèrsia, d’interpretar aquestes bases segons el seu bon criteri.

23. Les decisions del Jurat són inapel·lables. Aquest actuarà d’acord amb les normes del seu propi reglament.

24. Durant el Curs, l’organització facilitarà allotjament gratuït als alumnes a Sabadell. 

CALENDARI DEL CURS

Dimarts 22 d’agost de 2023

Inici del XXVII Curs de Professionalització, que es desenvoluparà durant els mesos d’agost, setembre i octubre de 2023 i finalitzarà amb la representació de l’òpera Roméo et Juliette de Ch. Gounod en el Teatre La Faràndula de Sabadell, el dijous dia 19 d’octubre de 2023.

Les classes del Curs s’impartiran de dilluns a dissabtes matins i tardes i excepcionalment, els diumenges. Hi haurà assaigs amb orquestra i un assaig general dos dies abans de la funció amb tots els elements de la representació, decorats, vestuari, maquillatge, etc.

MATÈRIES IMPARTIDES EN EL CURS

 • Interpretació musical

 • Estil musical

 • Dicció i fraseig

 • Emissió vocal

 • Perfeccionament de l’idioma

 • Interpretació escènica

 • Expressió corporal

 • Entorn històric

PROFESSORAT DEL CURS

 • Roger Alier, professor d’Història de la Música de la Universitat de Barcelona i crític d’òpera a la premsa escrita

 • Daniel Gil de Tejada, director d’orquestra

 • Francesca Roig, professora de cant

 • Pau Monterde, director teatral, professor de l’Institut del Teatre de Barcelona

 • Miquel Gorriz, actor, director teatral i professor d’interpretació

 • Jordi Vilà, director d’escena i professor d’interpretació

 • Professor de francès a determinar

 • Andrea Álvarez, pianista i assistent musical

 • Viviana Salisi, pianista i assistent musical

 • Juli Rodríguez, pianista i assistent musical

 • Víctor Galiano, Pianista i assistent musical

 • Masterclass impartida pel tenor Eduard Giménez, cantant de reconeguda trajectòria internacional.

 

Direcció del Curs:

Mirna Lacambra