CONCURS MIRNA LACAMBRA

PRIMER PAS CAPA LA PROFESSIONALITZACIÓ

En el seu inici, l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell (AAOS) va crear el Concurs Eugenio Marco transformant-lo posteriorment en el Concurs Mirna Lacambra per l’accés als cursos de l’Escola d’Òpera de Sabadell creada el 1996, complint així amb la seva filosofia de recolzar i promocionar els nostres joves cantants.

També atorga premis especials en els concursos Tenor Viñas, Germans Pla de la ciutat de Balaguer, Camerata Sant Cugat i Concurs de Cant Josep Palet de Martorell.

És un fet constant la contractació de joves valors en les temporades del Cicle Òpera a Catalunya que organitza l’AAOS.

Més endavant va crear l’Associació per a la Formació de Joves Cantants d’Òpera, com entitat encarregada de la gestió de l’Escola d’Òpera de Sabadell i tot el que d’ella en depèn: curs i concurs d’accés. Ara, però, hi ha una novetat important: aquesta associació va quedar dissolta i passa a gestionar l’Escola d’Òpera de Sabadell la Fundació Mirna Lacambra–Xavier Gondolbeu. Aquests seran els cinquè concurs i curs sota la seva gestió.

Amb aquest XXIV Curs, dedicat al muntatge de l’òpera La flauta màgica de Wolfgang Amadeus Mozart, pretenem preparar de forma exhaustiva als alumnes en tot aquell que requereix una bona representació operística: tècniques d’interpretació escènica i musical, expressió corporal, estil, dicció, etc. Tot ell amb l’objectiu final de representar les òperes davant el públic. D’aquesta manera, els alumnes seleccionats en el Concurs actuaran al Teatre La Faràndula de Sabadell, previs assaigs amb orquestra, en la mateixa producció de La flauta màgica de W. A. Mozart que transcorrerà en paral·lel pel cicle Òpera a Catalunya, a càrrec dels artistes professionals.

A tot aquell que comença en aquest apassionant món de l’òpera se li demana experiència, cosa bastant difícil d’adquirir al nostre país. Doncs bé, això és el que oferim: experiència, treballada amb tota la dedicació i la serietat que sempre ens ha caracteritzat. El primer contacte amb l’escenari, l’orquestra, l’escenografia i el vestuari davant del públic és inoblidable per un cantant. Amb la nostra Escola d’Òpera de Sabadell pretenem que els futurs professionals de l’òpera en aquest país recordin sempre aquest primer cop, aquest primer pas cap a la professionalització.

FUNDACIÓ MIRNA LACAMBRA-XAVIER GONDOLBEU

Aquesta fundació fou creada el desembre de 2013, i posteriorment inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, per voluntat dels seus fundadors, el matrimoni format per Mirna Lacambra i Xavier Gondolbeu que, després d’estar al front de l’AAOS de manera infatigable durant 31 anys, van sentir que s’havia de donar un pas al front amb la fi d’assegurar la continuació del projecte de l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell, preservant el seu llegat i amb una clara visió de futur.

Aquest és el principal objectiu de la Fundació, però també en té d’altres. Un dels més importants és la projecció de l’Escola d’Òpera de Sabadell.

Així doncs, us donem la benvinguda a les activitats de la Fundació Mirna Lacambra-Xavier Gondolbeu, que seguirà infatigable amb el seu treball de foment i dinamització de l’espectacle operístic, sempre tenint com a principals beneficiaris els joves talents del nostre país.