EQUIPS DE GESTIÓ

Equip AAOS - FOC

Direcció Artística
Mirna Lacambra
Director Musical i Director Artístic adjunt
Daniel Gil de Tejada
Responsable de Producció
Raul Vilasis
Administració i coordinació
Francesca Gutierrez
Comunicació i patrocinadors
Gabriel Pibernat
Direcció General
Oscar Lanuza

Equip oRQUESTRA sIMFÒNICA DEL vALLÈS

Gerent Oscar Lanuza
Comunitat i territori Xavier Garcia
Direcció Financera Núria Sales
Comptabilitat Mari Cruz Chica
Cap de Comunicació Blanca de Carreras
Direcció Tècnica Oriol Marcos
Secretària Cristina López
Àrea Tècnica David Santamaria
Arxiu Musical Irina Galstian
Encarregat d’orquestra Joaquim Giménez
Comunicació Maite Sabalete
Regidor Nil Sarró