EQUIPS DE GESTIÓ

Equip AAOS - FOC

Direcció Artística
Mirna Lacambra
Director Musical i Director Artístic adjunt
Daniel Gil de Tejada
Responsable de Producció
Raul Vilasis
Administració i coordinació
Francesca Gutierrez
Comunicació i patrocinadors
Gabriel Pibernat
Direcció General
Oscar Lanuza

Equip oRQUESTRA sIMFÒNICA DEL vALLÈS

Gerent
Oscar Lanuza
Comunitat i territori
Martina Ribalta
Direcció Financera
Núria Sales
Comptabilitat
Mari Cruz Chica
Cap de Comunicació
Blanca de Carreras
Direcció Tècnica
Oriol Marcos
Secretària
Cristina López
Àrea Tècnica
David Santamaria
Arxiu Musical
Irina Galstian
Encarregat d’orquestra
Joaquim Giménez
Comunicació
Maite Sabalete
Regidor
Nil Sarró