Vés al contingut

Subscriu-te:

POLÍTICA DE VENDA I CANCEL·LACIÓ

CONDICIONS GENERALS DONACIONS FUNDACIÓ ÒPERA A CATALUNYA

La realització de transaccions a través de la present plataforma de DONACIÓ web implica necessàriament l’acceptació d’aquestes condicions generals:

Iniciada la navegació, l’internauta adquireix la condició d’USUARI i en completar la donació adquireix la condició de DONANT.

OBJECTE DEL DOCUMENT

Aquest document regula les condicions generals de les donacions a la FUNDACIÓ ÒPERA A CATALUNYA. L’accés a la informació continguda a la web no està subjecte a cap pagament.

LES PARTS, OBLIGACIÓ D’IDENTIFICACIÓ

Subscriuen les presents condicions,

d’una banda, la FUNDACIÓ ÒPERA A CATALUNYA amb domicili social al c/ Narcís Giralt, núm. 40, 08202 – SABADELL (Barcelona), NIF G67544643.

I, d’altra banda, pel DONANT, les dades marcades com a obligatòries a través del formulari establert a aquest efecte, les introduirà el DONANT per fer la donació de diners a través del sistema de pagament online.

Totes les dades del DONANT han estat introduïdes directament per ell, per la qual cosa respondrà sobre la seva autenticitat.

CONDICIONS D’ÚS

Les condicions d’ÚS del servei de donació són les establertes per FUNDACIÓ ÒPERA A CATALUNYA i es poden llegir a aquesta web. Poden ser modificades prèvia publicació a la web, sent aquest, el mode de notificació als DONANTS.

FUNDACIÓ ÒPERA A CATALUNYA pot modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del Lloc Web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar-los.

Per formalitzar la donació el DONANT completarà totes les fases establertes en el procés de DONACIÓ i una vegada formalitzat, conclourà amb el pagament del mateix.

Si ho sol·licita, el DONANT rebrà un certificat del seu donatiu, per justificar-lo a efectes fiscals.

RESPONSABILITATS

La FUNDACIÓ ÒPERA A CATALUNYA no es responsabilitza de possibles retards o fallades que es produïssin en accés, funcionament i operativitat de la web, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament de la mateixa, produïdes per catàstrofes naturals o situacions de força major, atacs o intrusions informàtiques o qualsevol altra situació de força major o causa fortuïta, així com per errors a les xarxes telemàtiques de transferència de dades.

El DONANT es compromet a fer un ús adequat i lícit, a complir el que estableix l’avís legal i les condicions d’ús.

ACCEPTACIÓ DEL SERVEI

El fet d’emplenar telemàticament tots els passos necessaris per al procés de donació pel DONANT suposa l’acceptació integra i expressa de les presents condicions generals i de les Normes d’ús.

DEVOLUCIONS I ANUL·LACIONS

Qualsevol aclariment de com fer una reclamació de devolució relativa a la seva donació, el DONANT té a la seva disposició la següent adreça de correu electrònic: info@operacatalunya.cat

DONACIONS INTERNACIONALS

La nostra plataforma virtual permet acceptar donacions internacionals.

RECLAMACIONS

Per a qualsevol aclariment del servei o sobre les presents condicions generals, així com per fer qualsevol reclamació relativa a la seva donació, el DONANT té a la seva disposició la següent adreça de correu electrònic:

Departament d’Atenció al donant: info@operacatalunya.cat